Hickar ditt barn?

När ditt barn nästa gång får vanlig gammal hederlig hicka så skulle du kunna fråga henne eller honom om han fått hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall? Han kommer bli så förvånad att han inte ens uppfattar vad du egentligen säger och han kommer be dig upprepa uttrycket hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall så att du i din tur återigen kan använda detta uttryck för hicka! De hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall är nämligen vanlig hicka!